Hvad er en typeformular A9?

Når du underskriver en lejekontrakt, så er det i 95 % af alle tilfælde en typeformular, du skriver under på. Få styr på, hvad det betyder for dig som lejer.

Hvad er en typeformular A9?

Vi kan starte med at gennemgå hvad en typeformular er, og hvad det har af betydning. Når en lejekontrakt er standard (det vil sige, at man bruger den samme til flere lejere eller den virker standardiseret), så er det fastlagt i lejeloven, at den skal være autoriseret. Det vil sige, at standardkontrakter eller kontrakter som fremstår standardiserede, skal være autoriseret.

Det er Boligministeriet, der har udarbejdet autoriserede typeformularer, og det er disse, man skal bruge som udlejer. Den nuværende typeformular hedder A9 og er afløseren til A8, som blev udskiftet i 2015.

Boligministeriet har udfærdiget en autoriseret typeformular som lejekontrakt, og den seneste og nu gældende typeformular er A9. Den tidligere typeformular A8 blev skiftet ud i 2015. Du kan med fordel læse den dertil tilknyttede vejledning, som også giver et godt overblik over, hvad de enkelte bestemmelser i lejeforholdet betyder. Den følgende gennemgang tager udgangspunkt i den autoriserede typeformular A9.

Måden du kan se på, om det er en autoriseret typeformular, er ved at kigge på første side, hvor det fremgår af det øverste højre hjørne. Hvis det er en autoriseret typeformular af gældende karakter, så vil der i hjørnet stå ”typeformular A9”.

Hvis du er i tvivl, om din lejekontrakt er ordentlig, tilbyder vi et gratis gennemtjek

Den nye typeformular A9 kom samtidig med, at der kom en ny lejelov. Grunden til at typeformular A8 blev erstattet af typeformular A9, skyldes en række ændringer i lejeloven. Typeformular A9 er tilpasset disse ændringer.

Hvad sker der, hvis det ikke er en typeformular?

Hvis lejekontrakten er standard eller virker standardiseret, så skal det være en typeformular. Hvis udlejer ikke overholder dette, så vil lejekontrakten i værste tilfælde blive erklæret ugyldig. Hvis dette sker, så mister udlejer eksempelvis retten til at håndhæve de forpligtelser, som han har pålagt lejer (det kan eksempelvis være indvendig vedligeholdelse, som som konsekvens af en ugyldig lejekontrakt i stedet bliver pålagt udlejer).

Men, hvis en udlejer har udarbejdet en lejekontrakt, som er individualiseret og således specielt udformet til det enkelte lejemål og på ingen måde indeholder standardiserede vilkår eller minder om en standardkontrakt, så vil det være ganske okay at lave en hjemmelavet lejekontrakt, uden at det vil have nogen negative konsekvenser for udlejer.

Hvis du er i tvivl om din lejekontrakt følger reglerne, så anbefaler vi dig altid at tage kontakt til os.

Hvad er forskellen på typeformular A8 og typeformular A9?

Som tidligere nævnt trådte typeformular A9 i kraft i 2015 og erstattede typeformular A8, da der kom større ændringer i lejeloven. Nogle af disse ændringer var:

  • Man kan som udlejer ikke længere kræve nyistandsættelse
  • Man skal lave et indflytning- og fraflytningssyn, hvis man er professionel udlejer
  • Man kan ikke længere lave huslejestigning ud fra trappeleje-metoden

Nyistandsættelse
Udlejer må i typeformular A9 ikke længere kræve nyistandsættelse ved fraflytning. Det vil sige, at udlejer nu kun må forlange normalistandsættelse ved fraflytning (også selvom lejemålet ved indflytning er nyistandsat). Det vil sige, at man som lejer ikke længere hæfter for slid og ælde i den periode, hvor man bor i lejemålet. Man hæfter selvfølgelig for misligholdelse, men det har en stor økonomisk betydning, at man ikke længere skal levere lejemålet nyistandsat.

Indflytning- og fraflytningssyn
Når man er professionel udlejer, hvilket vil sige at man udlejer mere end én beboelseslejlighed, så er man som udlejer pålagt at afholde både indflytning- og fraflytningssyn med lejer. Til dette skal der udleveres en rapport på stedet (og ikke efterfølgende), hvilket rigtig mange udlejere ikke ved. Reglen kan kun fraviges, hvis lejer enten ikke er tilstede til synet eller nægter at underskrive.

Trappeleje-metoden

Inden den nye lejelov i 2015 var den gængse metode for årlige huslejestigninger, at man gjorde brug af trappeleje-metoden. Det vil sige, at huslejen årligt steg med et fast beløb. Ved den nye lejelov og typeformular A9, skal man i stedet gøre brug af nettopris-metoden. Det vil sige, at den årlige huslejestigning i stedet defineres af Danmarks Statistiks nettoprisindekset.

Hvilken typeformular skal du have?

Skiftet mellem typeformular A8 og typeformular A9 skete d. 1/7-2015, hvor man efter denne skæringsdato skal have en lejekontrakt af typeformular A9. Det bør dog bemærkes, at hvis man er flyttet ind i ens lejemål inden d. 1/7-2015, så skal man hverken udskifte ens lejekontrakt til typeformular A9 og ens typeformular A8 vil heller ikke være ugyldig. Så hvis du er flyttet ind inden d. 1/7-2015 og stadig bor i dit lejemål, så skal du som sagt have typeformular A8.

Indflytningsdato før d. 1/7-2015: Typeformular A8

Indflytningsdato efter d. 1/7-2015: Typeformular A9

Det skal aftales om udlejer leverer signalforsyning til lejemålet samt om udlejer leverer adgang til internettet.

Skrevet af DIGURA – din digitale lejeretsekspert – se mere på www.digura.dk

Måske du også kunne være interesseret i et af disse indlæg?

Få tjekket din lejekontrakt

I over halvdelen af alle lejekontrakter er der mindst én fejl og det kan være uoverskueligt at opdage for dig som lejer. Hos Tjeklejekontrakt.dk tjekker vi din lejekontrakt igennem for dig – og det er helt gratis.