Hvad skal du være opmærksom på i din lejekontrakt?

Rigtig mange lejere bliver overrasket over, hvor mange udlejere der forsøger at snyde det mindste i lejekontrakter. Man forventer, at udlejere følgerne reglerne, men det er desværre ikke altid tilfældet. Så læs med her og find ud af, hvad du skal være opmærksom på! 

Fejl i lejekontrakter

Udlejere ved godt, at der ikke er mange lejere, som kender til reglerne i forhold til lejekontrakter. Derfor er der fejl i hele 52% af danskernes lejekontrakter. Nogen fejl er med vilje, mens andre bare er fordi udlejer ikke kender reglerne. Når du modtager din lejekontrakt, er der derfor en lang række punkter som er vigtige, at du som lejer er opmærksom på. Dette er både ulovlige punkter, hvor din udlejer bevist eller ubevist kan komme til at snyde dig og punkter som generelt gør lejeaftalen mindre attraktiv for dig. Vi vil her gennemgå de punkter, man som lejer typisk skal være opmærksom på. 

Typeformular

Alle standardiseret lejekontrakter underskrevet efter d. 01/07-2015 skal være typeformularen A9. Hvis din lejekontrakt ikke er af denne type, vil det kun være fravigelserne i § 11 som er gældende, ellers gælder lejelovens almindelige regler. Du kan se hvilken type din lejekontrakt er på første side i øverste højre hjørne.

Forbrug

Omkring forbrug skal du være opmærksom på to forskellige paragraffer i din lejekontrakt. Det fremgår af § 3 hvad du skal betale hver måned. Hvis der fremgår beløb ved aconto forbrug skal du også være opmærksom på § 5. Det er nemlig kun tilladt at opkræve el og vand aconto, hvis der er en individuel måler. Det vil sige at hvis der kun er en måler for hele opgangen, eller hvis du bor til leje på et værelse og der ikke er en forbrugsmåler som måler udelukkende dit forbrug, så er det ikke tilladt at opkræve a conto månedligt a conto-bidrag. Dette er en fejl vi ofte ser ved fremleje af enkelte værelser, da det jo ikke er muligt at have en vandmåler på værelset, som måler dit forbrug.

Hvis du fremlejer et værelse, vil vand og el skulle være en del af huslejen.

Indflytningssyn

Af § 7 fremgår lejemålets stand ved indflytning. Hvis du flytter ind i lejemålet efter d. 01/07-2015, og din udlejer lejer mere end ét beboelseslejemål, er det et krav at du som lejer bliver indkaldt til et indflytningssyn. Hvis udlejer ikke iagttager denne forpligtelse, kan udlejer ikke kræve istandsættelse ved fraflytning.

Det er vigtigt at huske, at du indenfor de første 14 dage, efter du har overtaget lejemålet, har mulighed for at oplyse udlejer om yderligere fejl og mangler. Disse mangler vil du ikke blive ansvarlig for ved din fraflytning. Vi anbefaler derfor at man oplyser udlejer over mail, da man på denne måde kan løfte bevisbyrden for, at udlejer har modtaget fejl- og mangellisten inden fristens udløb.

 

Vedligeholdelse

I § 8 er der krydset af om du som lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt.

Det er muligt for udlejer, at give lejer vedligeholdelsespligt for andre dele af lejemålet. Dette skal dog noteres i § 11, for at være gældende.

§ 11

I din lejekontrakts § 11, kan udlejer skrive punkterne ind som indskrænker dine rettigheder. § 11 er derfor meget vigtig at være opmærksom på. Det er oftest her vi ser ulovlige fravigelser fra lejeloven. Nedenfor vil jeg gennemgå nogle af de mest normale § 11 punkter vi ser i lejekontrakter.

Trappeleje

Før den 01/07-2015 var det tilladt at aftale det som kaldes trappeleje. Trappeleje, er en aftale om at huslejen siger med et fast beløb eller % hvert år. Dette er ikke længere tilladt og kan derfor ikke skrives ind i lejekontrakten indgået efter denne dato.

Fremleje

Det ses ofte at udlejer skriver, at det ikke er tilladt at fremleje hele eller dele af lejemålet. Dette er ikke tilladt at skrive, da rettigheden til at fremleje er en ufravigelig del af lejeloven. Det er dog tilladt at udlejer skriver lejer ikke må fremleje gennem AirBnB eller lignende hjemmesider.

Nettoprisindeks

Nettoprisindeksregulering er blevet indført i stedet for trappeleje. Dette betyder, at din husleje bliver reguleret ud fra nettoprisindekset en gang årligt.

Fraflytte 14 dage før

I næsten alle lejekontrakter står der, at lejer skal fraflytte lejemålet 14 dage før udgangen af opsigelsesperioden, samt betale husleje og forbrug i denne periode. Dette er lovligt.

Mange mange flere

Ud over de punkter nævnt ovenfor, ser vi mange flere både lovlige og ulovlige punkter i lejekontrakter. De er ofte formuleret forskelligt, og det kan derfor ofte være svært som lejer, at gennemskue sin lejekontrakt.

Få gennemgået lejekontrakt

Det kan altid være en god ide at få tjekket både lejekontrakt og dine rettigheder som lejer. Kontakt os derfor og så vil vi hjælpe dig her.

Måske du kunne være interesseret i følgende indlæg? 

Få tjekket din lejekontrakt

I over halvdelen af alle lejekontrakter er der mindst én fejl og det kan være uoverskueligt at opdage for dig som lejer. Hos Tjeklejekontrakt.dk tjekker vi din lejekontrakt igennem for dig – og det er helt gratis.