Kan jeg få tilføjet en person på lejekontrakten?

Kan jeg få tilføjet min søn på min lejekontrakt? Kan jeg få min kæreste på lejekontrakten? Spørgsmålene er mange, og det er spørgsmål, vi ofte støder på, så nu har vi lavet en guide.

Lejekontrakt tjekkes gratis

Der kan være mange grunde til, at man står alene på en lejekontrakt, og man nu gerne vil tilføje en person på lejekontrakten  – det kan være en kæreste, som er flyttet ind, og skal på lejekontrakten, det kan være mor og datter, som bor sammen, hvor datteren skal på lejekontrakten. Der kan være et utal af situationer, hvor spørgsmålet hober sig op: kan jeg få min kæreste på lejekontrakten? Kan jeg få mit barn på lejekontrakten?

Hvorfor skal der en ekstra person på lejekontrakten?

Det kan være af flere årsager, at man gerne vil have tilføjet en ekstra person på lejekontrakten, men nedenfor har vi opridset et par af de grunde, som vi oftest hører:

 • Så kan vedkommende overtage lejemålet på et tidspunkt (eksempelvis et barn, som skal skrives på lejekontrakten)
 • Der er en sikkerhed og tryghed ved, at begge parter i et forhold står på lejekontrakten
 • Flere hæfter for depositum, husleje og lejemålets stand

Hvad er reglerne for at tilføje en person på lejekontrakten?

Det fremgår ikke af lejeloven, hvad reglerne for at tilføje en person på lejekontrakten er, men retspraksis er ganske klar på dette område: Du kan ikke tilføje en person på lejekontrakten ud fra lejelovens bestemmelser. Det vil sige, at hvis du vil tilføje en til lejekontrakten – eksempelvis din kæreste -, så skal du have udlejers tilladelse til dette. Udlejer vil herefter beslutte, om personen kan blive tilføjet til lejekontrakten. Men det betyder også, at du som lejer, ikke har decideret krav på det, og ikke kan forlange det. Det vil altså være et spørgsmål om at spørge udlejer pænt og håbe på det bedste.

Der kan være chance for det, og ofte oplever vi faktisk at udlejerne siger ja. Eksempelvis tager Lejerbo en konkret vurdering. De skriver følgende på deres hjemmeside:

”..Lejerbo foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om lejeren skal have tilladelse til også at få skrevet sin samlever på lejekontrakten.” 

Der er altså god chance for, at du kan tilføje en person til lejekontrakten. Det vil derfor være en god idé at spørge udlejer, og nedenfor har vi samlet en række argumenter, som du kan forsøge dig med. Det er desuden vigtigt at forstå lejekontrakten til helhed, her kan der med fordel tages fat i en juridisk ordbog til forståelse af eventuelle svære termer.

Læs også: Hvordan skal en lejekontrakt udfyldes?

Hvilke argumenter kan man bruge?

Hvis du ønsker at tilføje en person til lejekontrakten, er der nogle fordele ved at have flere parter på en lejekontrakt (både for lejerne og udlejeren). Nogle af dem kunne være:

 • Der er flere, som hæfter for betaling af husleje, misligholdelse og depositum
 • Udlejer vælger selv, hvem han vil rette et eventuelt krav mod
 • ”Lige børn leger bedst”, og sådan er det også, hvis begge parter står på lejekontrakten
 • Hvis begge parter ikke står på lejekontrakten, så kan det være, at de opsiger lejemålet og finder et nyt sted at bo

Så det er ikke sådan, at det kun gavner lejerne at få flere navne på lejekontrakten, men det kan også sikre udlejers eventuelle økonomiske mellemværende. Man kan med fordel besøge andre juridiske sider for hjælp.

Læs også: Kan man fortryde en lejekontrakt?

Ikke på lejekontrakt – må du så flytte ind?

Nu når man ikke kan kræve at få skrevet en ekstra person på lejekontrakten, må man så egentlig bo der? Ja, som udgangspunkt!

Som lejer har man nemlig ret til at benytte det lejede med medlemmerne af sin husstand. Det er både kæreste, ægtefæller og børn. Det kan udlejer som udgangspunkt ikke nægte.

Der er dog enkelte tilfælde, hvor han kan sætte en begrænsning (og til dette er der også en undtagelse). Det er i tilfælde, hvor udlejer har indskrevet sådan en begrænsning i lejekontraktens § 11 med en ordlyd a’ la:

”Ved leje af dette lejemål, er det kun lejer selv, som må benytte det lejede og ikke andre, hverken som fællesbolig for nuværende eller kommende partnere”.

Men det er meget sjældent, at der står sådan et forbehold i lejekontrakten, men som tidligere nævnt, så er der også en undtagelse til sådant et forbehold. Nemlig en af lejelovens ufravigelige regler omkring fremlejeforhold.

Hvis dit lejemål består af mere end ét værelse, så giver lejeloven dig ret til at fremleje op til ”halvdelen af lejlighedens beboelsesrum”. Det er en ufravigelig regel, som udlejer ikke kan skrive sig ud af, og du som lejer således altid har ret til – husk dog at give udlejer en kopi af fremlejekontrakten, ellers kan du komme i klemme der.

Husk den gyldne regel

Lejelovens § 77 a lyder som følgende:

Såfremt parter, der i mindst 2 år har haft fælles husstand, ophæver samlivet, kan de aftale, hvem af parterne, der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet til en lejlighed, der har tjent som fælles bolig. Kan parterne ikke blive enige om en aftale, jf. 1. pkt., kan der, når særlige grunde, herunder navnlig hensynet til parternes mindreårige børn, taler derfor, ved dom træffes bestemmelse om, hvem af parterne der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet. 

Brug for hjælp?

Ved spørgsmål og tjek af lejekontrakt, så indgiv det her.

Kan man fjerne en person på lejekontrakten?

Kan jeg få fjernet min ekskæreste fra min lejekontrakt? Kan jeg få fjernet min tidligere roomie fra lejekontrakten? Det er ofte en meget træls problemstilling, så vi har lavet denne guide dertil.

Lejekontrakt tjekkes gratis

Der kan være gode grunde til at ville have fjernet en person fra lejekontrakten – eksempelvis hvis man har slået op med sin kæreste, og man lejede lejligheden sammen, så ønsker man nok ikke længere at have sit navn stående på lejekontrakten (hvis man ikke bor der mere). Vi har kort opridset nogle situationer, hvor det kunne være relevant: 

 • Man er gået fra hinanden og lejede lejemålet sammen, men nu bliver kun den ene boende
 • Ens roomie er flyttet til udlandet, og man bor nu alene i lejemålet
 • Man har boet sammen med ens forældre, og nu overtager man lejemålet alene

Der er flere situationer end de overstående, men det er typisk de situationer, hvor problemet oftest opstår.

Hvorfor skal en person fjernes fra lejekontrakten?

Det kan der være rigtig mange grunde til, men det er oftest et spørgsmål om:

Økonomi

Hvis man har lejet en lejlighed sammen, men nu er gået fra hinanden, og den ene person bliver boende, så vil den fraflyttende person ofte skulle have halvdelen af depositummet udbetalt af den anden lejer – hvis vedkommende så bliver skrevet ud af kontrakten, så er den tilbageblivende lejer sikker på, at det økonomiske aspekt er afsluttet.

Hæftelse  

Hvis begge parter stadig står på lejekontrakten, men det kun er den ene part, der faktisk bor der, så kan udlejer stadig pålægge den fraflyttede part at betale et økonomisk mellemværende, da vedkommende stadig hæfter solidarisk (da vedkommende står på lejekontrakten, selvom personen ikke bor der mere).

Hvad er reglerne for at fjerne en person på lejekontrakt?

Lejeloven er ikke klar på dette område, så der har i længere tid været tvivl om dette. Men reglerne er nu ganske klare og ikke så meget til at misforstå: Udgangspunktet er klart, at man kan fjerne en person fra lejemåle,t uden at det har nogle konsekvenser for lejeforholdet eller ens rettigheder i lejemålet. 

Læs også: Kan man fortryde en lejekontrakt?

Opsiger vi så lejemålet?

Der er rigtig mange udlejere, som gennem mange år har fået lejere skræmt til at tro, at lejemålet så er opsagt af alle parter.

Eksempel: Man bor 3 roomies sammen i en lejlighed, hvor alle står på lejekontrakten. Der står intet i lejekontraktens § 11 omkring opsigelse, eller hvis kun en person siger op. En af personerne opsiger herefter lejemålet (mens de to andre vil blive boende). Udlejer siger herefter, at det er en opsigelse på hele lejemålet, og alle skal flytte.

Sådan fungerer det bare ikke! Hvis der ikke er taget noget forbehold for det i lejekontrakten, så kan man som person godt kræve at blive fjernet fra en lejekontrakt.

Hvorfor er udlejere så meget imod det? Jamen vi kan godt sætte os ind i deres situation (men det ændrer ikke loven), da de bliver stillet i en dårligere position. Det skyldes, at man som lejere i et lejeforhold hæfter solidarisk for både vedligeholdelse, husleje og fraflytning – ved at man pludselig kun er 1-2 lejere i stedet for 3, så er der en mindre til at hæfte solidarisk (og hvis lejerne er dårlige betalere, så er chancen for betaling blevet mindsket med 33 %).

Kan udlejer skrive sig ud af det?

Udlejer kan godt lave et forbehold for disse tilfælde og på den måde sikre sig, at en opsigelse fra en person er svarende til en opsigelse af alle i lejemålet og alle derfor skal fraflytte. Det skal ske i lejekontraktens § 11, hvor udlejer skal tage et forbehold for situationen. Det kunne være noget a’ la:

”Ved opsigelse af den ene af lejerne og et ønske om fjernelse fra lejekontrakten, så vil det ses som en opsigelse af alle parter i lejemålet”.

Hvis der står en vending i lejekontraktens § 11 i den boldgade, så vil udlejer stå stærkt i sådan en situation.

Hvad siger retspraksis på området?

I 2003 blev dom TBB2003.392 afsagt, som definerer hvordan reglerne skulle forstås.

To lejere (et vennepar) havde begge underskrevet lejekontrakten. Da den ene lejer vælger at fraflytte og vil fjernes fra lejekontrakten, så vælger udlejer at ophæve lejekontrakten med henvisning til lejelovens § 93, stk. 1, litra d. Retten fandt, at udlejer ikke kunne bruge dette argument, da den kun kan bruges, hvis lejemålet efterlades af begge parter eller overdrages til en udefrakommende part.

Brug for hjælp?

Ved spørgsmål og tjek af lejekontrakt, så indgiv det her.

Kan man fortryde en lejekontrakt?

Hvad gør du egentlig, hvis du har underskrevet en lejekontrakt, og så fortryder det? Det er et spørgsmål, som vi ofte støder på, og derfor har vi skrevet en artikel om emnet.

Lejekontrakt tjekkes gratis

Hvornår skal det ske?

Hvis man er på jagt efter en lejlighed i højsæson for indflytninger, så kommer man måske til at sige ja til den forkerte lejlighed og fortryder bagefter – specielt hvis man bliver tilbudt noget bedre. Det kan også være i situationer, hvor man skulle være flyttet sammen med kæresten, og man har fundet den perfekte lejlighed sammen, så man skynder sig at skrive under – men så går man pludselig fra hinanden, og økonomien hænger måske ikke sammen, så pludselig er lejligheden ikke interessant mere. Der kan være hundredvis af situationer, som gør at man fortryder lejemålet – men det afgørende er, om du har sagt ja til lejemålet.

Fortryder lejemål og har ikke underskrevet?

Hvis du har været ude at se en lejlighed og har udvist interesse til udlejer til fremvisning, og udlejer herefter ringer til en og siger, man godt kan leje lejemålet, så er man ikke bundet af sin interesse.

Hvis man i stedet til fremvisningen har sagt til udlejer, at man gerne vil leje lejligheden og udlejer herefter siger, det er en aftale, så er man bundet af ens mundtlige accept – i dansk ret er det nemlig sådan, at en mundtlig og skriftlig accept er det samme (så kan man altid diskutere om det er muligt at bevise den mundtlige accept).

Fortryder lejemål og har underskrevet?

Hvis du kommer i en situation, hvor udlejer har sendt en lejekontrakt til dig, og du har underskrevet, så vil du hæfte for det som lejer. Det vil sige, at du hæfter for din underskrift, og du som lejer er bundet til lejemålet.

Kan udlejer skrive sig ud af det?

Udlejer kan godt lave et forbehold for disse tilfælde og på den måde sikre sig, at en opsigelse fra en person er svarende til en opsigelse af alle i lejemålet, og alle derfor skal fraflytte. Det skal ske i lejekontraktens § 11, hvor udlejer skal tage et forbehold for situationen. Det kunne være noget a’ la:

”Ved opsigelse af den ene af lejerne og et ønske om fjernelse fra lejekontrakten, så vil det ses som en opsigelse af alle parter i lejemålet”.

Hvis der står en vending i lejekontraktens § 11 i den boldgade, så vil udlejer stå stærkt i sådan en situation.

Læs også: Kan man fjerne en person fra lejekontrakten?

Hvad er konsekvenserne?

Hvis du har indgået en aftale med udlejer om at leje lejemålet, enten mundtligt eller skriftligt, så vil du som lejer hæfte for lejemålet og være bundet af din opsigelsesperiode. Det vil sige, at du først kan opsige med 3 måneders varsel.

Bemærk også, at opsigelsesvarslet ikke er gældende fra, du meddeler det til udlejer, men fra at lejeforholdets begyndelse.

Eksempel: Hvis du lejer en lejlighed pr. 1/6, hvor du underskriver lejekontrakten pr. 1/3. Dagen efter (d. 2/3) fortryder du og meddeler til udlejer, at du ikke vil leje og dermed træder din opsigelsesperiode i kraft. Du har 3 måneders opsigelse. Opsigelsesperioden tæller ikke fra d. 2/3, men fra lejeforholdets begyndelse, så det vil sige d. 1/6.

Dog kan der være en redning til dig som lejer, nemlig genudlejningspligten.

Genudlejningspligt

Udlejers genudlejningspligt er ikke til at tage fejl af, for det er nemlig en forpligtelse, der fremgår direkte af lejeloven. Det fremgår af lejelovens § 86, stk. 3, at udlejer skal bestræbe sig på at genudleje lejemålet hurtigst muligt.

Genudlejningspligten er formuleret således, at udlejer skal gøre sig rimelige bestræbelser på at genudleje lejemålet. Rimelige bestræbelser er en løs betegnelse, og det er ikke defineret, hvordan dette skal forstås. I retspraksis er det dog tydeligt, at udlejere ikke skal gøre meget, før de har opfyldt deres genudlejningspligt – det er et af de områder, som er fortolket til udlejers fordel i modsætning til lejeloven generelt.

Hvis udlejer lykkes med at genudleje, og der er en ny person, som overtager lejemålet inden opsigelsesperioden, så betyder det også, at du som lejer slipper for at betale husleje og ikke længere hæfter for lejemålet. Din udlejer må nemlig ikke tjene dobbelt husleje, hvis både du og den nye lejer betaler husleje.

Ønsker du at fraflytte lejemålet, inden opsigelsesperiodens udløb, har din udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis lejemålet fortsat skal lejes ud. Finder udlejer en ny lejer til at overtage lejemålet, fritages du for at skulle betale husleje, når den nye lejer flytter ind. Hvis udlejer beslutter sig for ikke længere at udlejer boligen, bliver du også fritaget for at betale husleje.

Du kan ikke som lejer kræve, at udlejer får indgået en ny lejeaftale for enhver pris – hverken økonomisk eller indsatsmæssigt. Udlejere har ikke en annonceringspligt eksempelvis, hvilket betyder at udlejer kan forsøge genudlejning på andre måder, herunder via netværk, venteliste eller andre ”simple” metoder.

Få gennemgået lejekontrakt

Det kan altid være en god ide at få tjekket både lejekontrakt og dine rettigheder som lejer. Kontakt os derfor og så vil vi hjælpe dig her.

Hent gratis lejekontrakt

Boligministeriet har udarbejdet den autoriserede typeformular A9, som du kan hente gratis – og få et par råd med på vejen.

Lejekontrakt tjekkes gratis

Hvis du vil hente lejekontrakten direkte, så scroll ned og hent den direkte.

Vi har nedenfor oplistet de 10 generelle råd, som vi oplever at folk har et problem med angående lejekontrakten. Det er ting, som kan være meget omkostningstunge poster for en lejer, og derfor anbefaler vi altid, at folk følger listen og gennemgår den slavisk. Det er med til at sikre en god start på indflytning til et nyt lejemål, og det er også i begges parters interesse, at lejeforholdet foregår uden trælse konflikter samt at der er et godt forhold mellem udlejer og lejer.

10 gode råd når du underskriver lejekontrakt

 1. Når først lejekontrakten er underskrevet, så kan man ikke trække ens accept tilbage
 2. Få alle aftaler ned på skrift – eksempelvis hvis der skal udbedres noget efter indflytning
 3. Du skal aldrig betale noget sort, da du ikke kan dokumentere dine betalinger
 4. Sørg for, at det er den rigtige udlejer, som også ejer lejemålet, så du ikke bliver fusket
 5. Overvej altid det du underskriver i § 11, da det er her, du bliver pålagt flere forpligtelser og kan få dine rettigheder indsnævret
 6. Tjek, at det er den rette typeformular som bliver brugt
 7. Vær sikker på, at du kun betaler maksimalt 3x måneders depositum og 3x måneders forudbetalt leje
 8. Altid gennemgå lejemålet selv og indsend fejl- og mangelsliste inden for 14 dage
 9. Være sikker på, at husleje og aconto-betalinger stemmer overens med det aftalte
 10. Aldrig skriv under på noget uden at få juridisk rådgivning, da det kan koste dig dyrt

Lejekontrakt til leje af lejemål

Skal du udleje eller leje et lejemål, herunder også hus eller lejlighed, så er det lejekontrakt af typeformular A9, du skal bruge. Du kan hente en gratis skabelon af denne herunder.

Du bør både læse lejekontraktens vejledning og hvordan punkterne skal udfyldes. Du kan eksempelvis se vores gennemgang ”udfyld lejekontrakt” her.

Hent lejekontrakten af typeformular A9 ved at trykke her.

Lejekontrakt til fremleje af lejemål

Hvis du skal fremleje dit lejemål, så er det vigtigt, at du sætter de korrekte juridiske rammer – det gør du ved at bruge en typeformular A9, hvor du også kan skrive at det er et fremleje-forhold. Det gælder både, hvis du skal fremleje hele dit lejemål eller delvis fremleje af dit lejemål (at du eksempelvis fremleje et værelse).

Husk altid at læse vejledning til lejekontrakten grundigt, således at ud sikrer dig selv juridisk.

Hent lejekontrakten af typeformular A9 ved at trykke her.

Lejekontrakt til leje af almen lejebolig

Skal du bo ved et alment boligselskab eller skal du til det? I disse tilfælde er det typeformular B 1998, der skal bruges –  det er også vigtigt at man husker på, at almene boligselskaber ikke er underlagt lejeloven, men i stedet almenlejeloven.

Hent lejekontrakten af typeformular B 1998 ved at trykke her.

Brug for hjælp?

Ved spørgsmål og tjek af lejekontrakt, så indgiv det her.

Close Menu