Regler for tidsbegrænsede lejekontrakter

Har du som udlejer af en lejlighed eller en anden form for ejendom undersøgt, hvordan og hvorledes reglerne ser ud, når det kommer til tidsbegrænsede lejekontrakter? Det er alment kendt, at udlejere har mulighed for at leje en lejlighed eller anden ejendom ud i en begrænset periode. Dog er det nok ikke alle, der ved i hvilke tilfælde, dette er muligt.

Tidsbegrænsede lejekontrakter er nemlig ikke noget, udlejer kan bestemme fra den ene dag til den anden. Før at man som udlejer kan opstille en tidsbegrænset lejekontrakt, er der et par regler, der skal overholdes. Er du interesseret i at vide mere, skal du endelig læse med videre.

Følgende informationer er også ganske relevante og anvendelige, hvis du, som lejer af en lejlighed, kommer ud for situationer, hvor din udlejer pludseligt tidsbegrænser din lejekontrakt.

I hvilke situationer må udlejer tidsbegrænse en lejekontrakt?

Hvis du som udlejer ønsker at sætte en tidsbegrænsning på lejekontrakten til den udlejede bolig, skal der forinden være en konkret begrundelse for denne handling. Begrundelser, der bliver betragtet som reelle og konkrete, kunne for eksempel være, hvis du som udlejer udstationeres til udlandet, oplever sygdom i familien eller i det private, selv gerne vil bo i den udlejede bolig, eller hvis der opstår planer om en nødvendig renovation af den udlejede bolig.

Hvis du som udlejer skal flytte til udlandet

Kommer du ud for at skulle flytte til udlandet af arbejdsmæssige årsager, er dette altså en ganske valid begrundelse for at tidsbegrænse lejekontrakten. Når man som udlejer står til at skulle flytte til udlandet, er det derfor uhyre vigtigt, at udlejer kommer hjem i tide, til at lejekontrakten kan forløbe som planlagt.

Hvilke regler gælder der for lejer?

Som lejer af en bolig, hvor lejekontrakten har en tidsbegrænsning, er det ikke muligt at opsige lejeaftalen, inden perioden er ophørt. Dette gælder kun, hvis din udlejer ikke har informeret dig om andet. Vi anbefaler dig altid at snakke med din udlejer om hvilke muligheder, som du har, hvis du skulle komme ud for at flytte i den udlejede periode. Vores bedste råd, når det kommer til at leje boliger, er derfor altid at holde en nær kontakt til din udlejer under hele perioden.

Måske følgende indlæg også kunne være interessant for dig? 

Få tjekket din lejekontrakt

I over halvdelen af alle lejekontrakter er der mindst én fejl og det kan være uoverskueligt at opdage for dig som lejer. Hos Tjeklejekontrakt.dk tjekker vi din lejekontrakt igennem for dig – og det er helt gratis.