Typiske fejl i en lejekontrakt

Mange lejere er ikke altid klar over, hvor stor indflydelse lejekontrakten kan have for lejeforholdet. Det kan være alt fra en underskrift på godkendelse af en alt for høj husleje, der ikke kan reduceres ved indflytning eller hæftelse for ting i forbindelse med fraflytningen, som man kunne have undgået. Din lejekontrakt udgør dit lejeforhold, hvorfor det er vigtigt at denne er korrekt udfyldt. Mange udlejere laver lejekontrakter med typiske fejl, hvorfor denne artikel vil fortælle dig om de typiske fejl i en lejekontrakt, således du er sikret bedre i dit lejeforhold.

Hvad er en lejekontrakt?

En lejekontrakt er det stykke papir, der beskriver dit lejeforhold. Der vil af denne fremgå diverse betingelser og aftalevilkår for lejeforholdet. Dermed indeholder lejekontrakten dine og udlejers rettigheder, herunder jeres forpligtelser overfor hinanden.  Denne er derfor meget vigtig for dit lejeforhold.

Er der nogen bestemte krav til en lejekontrakt?

En lejekontrakt skal bestå af den typeformular der er nugældende. I 2015 blev typeformularen ændret fra en typeformular A8 til en typeformular A9. Derfor skal lejekontrakter efter medio 2015 være af typeformular A9. Når lejekontrakten er korrekt typeformular, så vil din lejekontrakt være opdelt i paragraffer. Sektionerne i lejekontrakten vil være navngivet § 1 til og med § 11. Endvidere skal der i forlængelse af lejekontrakten være en vejledning hertil. Vejledningen fortæller hvad de enkelte sektioner betyder.

Hvordan ser en lejekontrakt ud?

En lejekontrakt der er udarbejdet på en typeformular ser sådanne ud: 

NB. Tidligere typeformularer har samme opbygning og layout.

Min lejekontrakt er ikke en typeformular?

Hvis din lejekontrakt ikke er en gældende typeformular, så vil der være nogle særregler for dig. Hovedreglen er, at det er lejelovens almindelige regler der gælder og disse kan ikke fraviges til skade for dig.

For at være sikker på dine rettigheder, så anbefaler vi at du har en juridisk repræsentant bag dig.

Typiske fejl i en lejekontrakt

Nedenfor vil der være opremset en række af de typiske fejl, som DIGURA ser i lejekontrakter. Der vil være mange flere, men dem der har flest gengangere vil blive skildret nedenfor.

Ugyldig typeformular:

Som fortalt længere oppe, så har din type af lejekontrakt stor betydning. Det er faktisk sådan, at hvis din udlejer har anvendt den forkerte typeformular, så vil den være ugyldig og overgå til lejelovens regler.

Tillægsydelser:

Tillægsydelser ses ofte, idet udlejer kræver betaling for en ydelse, som ikke har hjemlet i loven. Disse kan være indskrevet under specifikationen af din husleje betaling eller i lejekontraktens § 11. Et eksempel på en ulovlig tillægsydelse er et gebyr for PBS-betaling.

Udregningen af depositum og forudbetalt leje:

Der ses ofte, at der er sket en regnefejl i udregningen af depositum og forudbetalt leje. Her kan det for eksempel være for højt eller for lavt. Det er derfor en god ide at regne efter. Depositum må maksimalt udgøre 3xHusleje ekskl. a-conto-betalinger. Det samme gælder forudbetalt leje. Der kan også være tilfælde, hvor udlejer kræver for meget i disse betalinger.

Forbrug:

Du kan betale forbrug på tre måder. Enten direkte til forsyningsselskabet. via a-conto-betalinger til udlejer eller det indgår i huslejen. Dette kan være vand, varme og el. Det er her vi ofte ser fejl i lejekontrakten i form af to forskellige former:

Fejl 1:Her vil der i lejekontrakten være afkrydset X i ja under ”udlejer levere vand”, men der vil ikke være a-conto-betalinger til vand. Du har i stedet for betalt direkte til forsyningsselskabet. Dette er ikke korrekt, da udlejer står for vandet og udlejer skal stå for denne udgift.

Fejl 2:Her vil der i lejekontrakten være afkrydset X i nej under ”udlejer levere vand”, men der vil være a-conto-betalinger til vand. Når du betaler a conto-betalinger, så er dette også udlejer der levere vand. Du skal derfor have forbrugsregnskaber efter lejelovens regler herom.

§ 11 tilføjelser:

Lejekontraktens § 11 er den vigtigste del af lejekontrakten hvad angår betingelserne herfor. Det er her udlejer kan udvide og indskrænke en lejers rettigheder. Det er dog sådan, at udlejer ikke må gøre dette, hvis det er i strid med lovgivningen.

Eksempler på ulovlige § 11 tilføjelser:

Istandsættelsesperiode:

En udlejer skriver ofte i lejekontraktens § 11, at udlejer skal anvende X antal dage til istandsættelse. Dette er lovligt, men maksimalt op til 14 dage. Din udlejer kan ikke kræve mere end 14 dage til istandsættelsesperiode på din regning.

Fremleje:

Udlejer vil ofte ikke have, at du fremlejer lejemålet. Udlejer kan godt kræve, at du ikke må fremleje via eksempelvis AirBnb, men udlejer kan ikke kræve, at du ikke må fremleje efter lejelovens specifikke regler herom.

Nyistandsættelse:

Der kom i 2015 en ny lejelov. Efter den nye lejelov per 1. juli 2015, så kan en udlejer ikke længere kræve at lejemålet skal afleveres nyistandsat.

Huslejestigninger:

Huslejestigninger kan forekomme i mange former. En klassisk fejl i lejekontrakter er, at udlejer skriver i lejekontraktens § 11, at huslejen stiger med x-antal-procent årligt uden begrundelse eller korrekt lovgrundlag. Hvis en huslejestigning ikke har hjemmel i loven, så kan den ikke opkræves lovligt. Huslejestigningen vil i så fald være ulovlig.

Vi anbefaler ALTID at man får juridisk rådgivning til vurdering af ovennævnte forhold, da du kan været berettiget til tilbagebetaling af ulovlige opkrævninger, eller kan være ansvarlig for mere end først antaget.

Måske disse indlæg også kunne være spændende for dig?

Få tjekket din lejekontrakt

I over halvdelen af alle lejekontrakter er der mindst én fejl og det kan være uoverskueligt at opdage for dig som lejer. Hos Tjeklejekontrakt.dk tjekker vi din lejekontrakt igennem for dig – og det er helt gratis.