Ulovlige tillægsydelser i lejekontrakter

Der kan være god grund til at tjekke sin lejekontrakt en ekstra gang, da mange lejekontrakter indeholder ulovlige vilkår. Det kan blandt andet dreje sig om opkrævning af ulovlige tillægsydelser. Denne artikel kan hjælpe dig til at sikre, at du ikke bliver snydt.

Hvilke tillægsydelser kan lovligt opkræves?

Lejelovens regler om lejefastsættelse og regulering af leje er ufravigelige. Overordnet kan det siges, at eventuelle omkostninger udlejer har ved drift af ejendommen alene skal dækkes gennem selve huslejen, og det må derfor ikke være en tillægsbetaling. For at udlejer lovligt kan opkræve tillægsydelser som tillæg til huslejen, skal der være særlig lovhjemmel der giver adgang til dette. Det vil sige, at det udtrykkeligt til fremgå af loven, at det er tilladt for udlejer at opkræve den konkrete tillægsydelse.

Udlejer må opkræve tillægsgebyr som tillæg til huslejen for disse ydelser:

 • Varme
 • Vand
 • El
 • Internet
 • Kabel-tv
 • Køling

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en tillægsydelse ikke automatisk bliver lovlig, blot fordi den fremgår af lejekontrakten.

Hvilke tillægsydelser er ulovlige at opkræve?

Når du skal tjekke om du betaler for ulovlige tillægsydelser, er det vigtigt at læse din lejekontrakt grundigt og især være opmærksom på kontraktens §§ 3 og 11. Det er oftest her de ulovlige tillægsydelser er indskrevet.

Eksempler på typiske ulovlige tillægsydelser er:

 • Trappevask
 • PBS-gebyr
 • Vinduespolering
 • Renovation
 • Snerydning
 • Viceværtservice

Hvad gør jeg, hvis jeg har betalt for ulovlige tillægsydelser?

Hvis det viser sig at du har betalt for tillægsydelser som udlejer ikke har tilladelse til at opkræve betaling for, kan du kræve disse betalinger tilbagebetalt af udlejer. Dit krav forældres dog efter 3 år. Det vil sige, at det er muligt at kræve tilbagebetaling op til 3 år efter du har foretaget betalingen. Det er derfor vigtigt at tjekke hvorvidt der betales ulovlige tillægsydelser hurtigst muligt. Det er også vigtigt, at du som lejer kræver tilbagebetaling så snart du har opdaget, at du har betalt for en eller flere ugyldige tillægsydelser.

Vær opmærksom på, at en udlejer der bliver pålagt at tilbagebetale de ulovligt opkrævede ydelser til lejer, ofte vil være interesseret i at sætte huslejen tilsvarende op. Der findes dog en masse grundige regler om forhøjelse af husleje og varsling heraf, og udlejer skal derfor iagttage alle disse regler før en evt. huslejestigning kan finde sted. 

Få gennemgået lejekontrakt

Det kan altid være en god ide at få tjekket både lejekontrakt og dine rettigheder som lejer. Kontakt os derfor og så vil vi hjælpe dig her.

Måske du kunne være interesseret i følgende indlæg? 

Få tjekket din lejekontrakt

I over halvdelen af alle lejekontrakter er der mindst én fejl og det kan være uoverskueligt at opdage for dig som lejer. Hos Tjeklejekontrakt.dk tjekker vi din lejekontrakt igennem for dig – og det er helt gratis.